Sục m gam CO2 vào nước vôi trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Sục m gam CO2 vào nư...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Sục m gam CO2 vào nước vôi trong thấy xuất hiện 10 gam kết tủa, cho tiếp từ từ dung dịch NaOH 1M vào thấy khối lượng kết tủa tăng dần, khi kết tủa cực đại thì lượng NaOH ít nhất cần dùng là 75ml. Tính m

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O 0,1…………………………0,1 2CO2 + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2 2x…………………………….x Ca(HCO3)2 + NaOH —> CaCO3 + NaHCO3 + H2O x………………….x —> nNaOH = x = 0,075 —> nCO2 = 2x + 0,1 = 0,25 —> mCO2 = 11

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP