Hỗn hợp E chứa 3 este đều đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa 3 est...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa 3 este đều đơn chức, mạch hở và trong mỗi phân tử este có số liên kết không quá 2. Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp E với lượng oxi vừa đủ, thu được 20,24 gam CO2 và 7,56 gam nước. Mặc khác, đun nóng 17,22 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng và hỗn hợp chỉ chứa hai muối, trong đó x gam muối X và y gam muối Y (Mx < My). Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 7,86 gam. Tỉ lệ x : y gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 1,80 B. 1,90 C. 2,00 D. 2,10 Đính kèm Screenshot_2018-05-03-00-34-05.png

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP