Cho V ml dung dịch HCl 2M vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho V ml dung dịch H...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho V ml dung dịch HCl 2M vào 300 ml dung dịch NaOH 0,6M và NaAlO2 1M đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 15,6 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là A. 190 B. 390 C. 400 D. 490

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nOH- = 0,18 và nAlO2- = 0,3 nAl(OH)3 = 0,2 —> nH+ max = nOH- + 4nAlO2- – 3nAl(OH)3 = 0,78 —> V = 390 ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP