Cho m gam hỗn hợp 2 ancol M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp 2 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp 2 ancol M và N (hơn kém nhau 1 nguyên tử C) tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2( đktc). Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp trên thu được 22 gam CO2 và 10,8 gam H2O. Vậy M và N có công thức phân tử là: A. C2H5OH và C3H7OH B. C3H7OH và C3H5OH C. C2H5OH và C3H5OH D. C2H5OH và C3H6(OH)2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,5 và nH2O = 0,6 nH2 = 0,1 —> nAncol = 0,2 —> Số C = nCO2/nAncol = 2,5 Do nH2O – nCO2 < nAncol nên có 1 ancol no và 1 ancol không no. —> C2H5OH và C3H5OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP