Một ankanol X có 60% cacbon theo khối...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một ankanol X có 60%...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một ankanol X có 60% cacbon theo khối lượng trong phân tử. Nếu cho 18 gam X tác dụng hết với Na thì thể tích H2 toát ra (đktc) là A. 1,12 lit B. 3,36 lit C. 2,24 lit D. 4,48 lit

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X dạng CnH2n+2O —> %C = 12n/(14n + 18) = 60% —> n = 3 X là C3H7OH nX = 0,3 —> nH2 = 0,15 —> V = 3,36 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP