Cho 1 24 gam hỗn hợp 2 rượu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 1,24 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 1,24 gam hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với natri kim loại thấy thoát ra 336 cm3 H2 (đktc). Hỏi các chất chứa natri được tạo thành có khối lượng là: A. 1,9 B. 2,85 C. 3,8 D. 4,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,015 —> nNa = 0,03 m muối = m rượu + mNa – mH2 = 1,9

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP