Hỗn hợp X gồm propin propen propan và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm propin...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm propin, propen, propan và hiđro. Dẫn 16,8 lít (đktc) hỗn hợp khí X qua Ni (nung nóng) đ ến phản ứng hoàn toàn, thu được 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Đốt hoàn toàn Y rồi sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 75 gam kết tủa, đồng thời khối lượng bình chứa tăng thêm m gam. Giá trị của m l à A. 54,6. B. 96,6. C. 51,0. D. 21,6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = 0,75 và nY = 0,45 —> nH2 phản ứng = nX – nY = 0,3 nCO2 = 0,75 —> nC3Hy = 0,25 —> nH2(X) = 0,5 —> H2 còn dư —> Y gồm C3H8 (0,25) và H2 dư (0,2) —> nH2O = 0,25.4 + 0,2 = 1,2 m tăng = mCO2 + mH2O = 54,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP