Dẫn hơi nước qua than nóng đỏ thì...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn hơi nước qua tha...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn hơi nước qua than nóng đỏ thì thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO2, CO, H2; tỉ khối hơi của X so với H2 là 7,8. Cho toàn bộ V lít hợp khí X ở trên khử vừa đủ 24 gam hỗn hợp CuO, Fe2O3 nung nóng, thu được rắn Y chỉ có 2 kim loại. Cho toàn bộ Y vào dung dịch HCl dư thấy có 4,48 lít H2 bay ra (đktc). Giá trị của V là A. 10,08. B. 11,20. C. 13,44. D. 8,96.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCuO = u và nFe2O3 = v —> 80u + 160v = 24 nH2 = nFe = 2v = 0,2 —> u = v = 0,1 —> nO = u + 3v = 0,4 X gồm CO2 (a), CO (b), H2 (c) mX = 44a + 28b + 2c = 15,6(a + b + c) nO = b + c = 0,4 Bảo toàn electron: 4a + 2b = 2c —> a = b = 0,1 và c = 0,3 —> V = 11,2 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP