X Y là hai hiđrocacbon kế tiếp thuộc...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai hiđrocac...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai hiđrocacbon kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của ankan hoặc anken hoặc ankin. Đốt cháy hoàn toàn 4,16 gam hỗn hợp chứa X và Y, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2, thu được 12,0 gam kết tủa; đồng thời khối lượng dung dịch tăng 7,52 gam. Công thức của X, Y là A. C2H6 và C3H8. B. C2H4 và C3H6. C. C2H2 và C3H4. D. C3H8 và C4H10.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = u và nH2O = v —> 12u + 2v = 4,16 Δm = 44u + 18v – 12 = 7,52 —> u = 0,28 và v = 0,4 u < v nên X, Y là ankan. —> nX + nY = v – u = 0,12 —> Số C = 0,28/0,12 = 2,33 —> C2H6 và C3H8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP