Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ X no, đơn chức, mạch hở, thành phần chứa C, H, O thu được CO2 có số mol bằng số mol O2 phản ứng. Biết X cho được phản ứng tráng gương. Số chất của X thỏa mãn tính chất trên là A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = nO2 —> X có số H = 2 số O X no, đơn chức và có tráng gương nên X là: HCHO; HCOOCH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP