Cho các phát biểu sau: a Thạch cao...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Thạch cao sống được dùng làm phấn viết bảng, bó bột khi gãy xương. (b) Phèn chua có công thức là KAl(SO4)2.12H2O. (c) Nhiệt phân đến cùng muối hiđrocacbonat của kim loại luôn thu được oxit kim loại tương ứng. (d) Nhôm là kim loại phổ biến nhất trong vỏ trái đất. Số phát biểu đúng là A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Sai, đó là ứng dụng của thạch cao nung. (b) Đúng (c) Sai, các hiđrocacbonat kim loại kiềm chỉ nhiệt phân thành muối cacbonat. (d) Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP