Dẫn 8 96 lít khí CO qua ống...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn 8,96 lít khí CO ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn 8,96 lít khí CO qua ống sứ chứa m gam hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với He bằng 10,6. Phần rắn trong ống sứ cho vào lượng dư dung dịch HCl loãng, thấy thoát ra 4,032 lít khí H2. Các khí đều đo ở đktc. Giá trị m là A. 30,48. B. 23,52. C. 26,56. D. 28,00.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hỗn hợp khí thoát ra gồm CO2 (u mol) và CO dư (v mol) —> nCO ban đầu = u + v = 0,4 m khí = 44u + 28v = 0,4.10,6.4 —> u = 0,36 và v = 0,04 Do có CO dư nên các oxit bị khử hết. Đặt x, y là số mol Fe3O4 và CuO. nO = 4x + y = nCO2 = 0,36 Phần rắn trong ống sứ gồm Fe (3x) và Cu (y) —> nH2 = 3x = 0,18 —> x = 0,06 và y = 0,12 —> m = 23,52

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP