Hòa tan hết hỗn hợp gồm Na và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết hỗn hợp gồm Na và Al2O3 vào nước dư, thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl dư vào X, sự phụ thuộc số mol kết tủa và số mol HCl được biểu diễn theo đồ thị sau: Giá trị của V là A. 3,360. B. 2,688. C. 5,376. D. 6,720.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Kết tủa xuất hiện khi nH+ = 0,12 —> nOH- = 0,12 X chứa Na+ (u), AlO2- (v) và OH- (0,12) Bảo toàn điện tích: u = v + 0,12 nH+ = 0,24 = 0,12 + a —> a = 0,12 nH+ = 0,48 = 0,12 + 4v – 3a —> v = 0,18 —> u = 0,3 nH2 = u/2 = 0,15 —> V = 3,36 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP