Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ, I = 2A. Sau thời gian t giây, khối lượng dung dịch giảm là a gam và catot chỉ thu được kim loại. Sau thời gian 2t giây khối lượng dung dịch giảm (a + 5,36) gam (a > 5,36) và thu được dung dịch X. Biết dung dịch X hòa tan tối đa 3,36 gam Fe (sản phẩm khử của N+5 chỉ là NO). Giá trị của t là A. 7720. B. 3860. C. 4825. D. 5790.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Sau 2t giây thì khối lượng giảm không gấp đôi sau t giây (a + 5,36 < 2a) nên Ag+ đã bị điện phân hết. Dung dịch X chỉ có HNO3 (x mol) —> nNO = 0,25x Bảo toàn electron: 2nFe = 3nNO —> x = 0,16 Sau t giây: nAg = 4y và nO2 = y —> a = mAg + mO2 = 464y Sau 2t giây: nAg = 0,16; nH2 = z và nO2 = 2y Bảo toàn electron: 0,16 + 2z = 4.2y 464y + 5,36 = 0,16.108 + 2z + 32.2y —> y = 0,03 và z = 0,04 —> ne = 4y = It/F —> t = 5790 giây

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP