Hỗn hợp X gồm Al Fe và Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Al, Fe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Al, Fe và Cu. Cho các nhận định sau: (a) X tan hết trong lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng. (b) X tan hết trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng. (c) X không tan hết trong lượng dư dung dịch chứa HCl và NaNO3. (d) X tan hết trong lượng dư dung dịch FeCl3. Các nhận định đúng là A. (a),(b),(c). B. (b),(c),(d). C. (a),(c),(d). D. (a),(b),(d).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng (b) Đúng (c) Sai, H+ và NO3- dư nên chất khử X tan hết. (d) Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP