Cho 5 28 gam Mg vào dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 5,28 gam Mg vào ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 5,28 gam Mg vào dung dịch chứa HNO3 loãng (dùng dư), sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 0,04 mol khí N2O duy nhất. Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là A. 33,36 gam. B. 32,56 gam. C. 34,16 gam. D. 33,76 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nMg = 0,22 Bảo toàn electron: 2nMg = 8nN2O + 8nNH4NO3 —> nNH4NO3 = 0,015 —> m muối = mMg(NO3)2 + mNH4NO3 = 33,76 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP