A là peptit mạch hở khi thủy phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon A là peptit mạch hở ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
A là peptit mạch hở khi thủy phân hoàn toàn chỉ tạo hỗn hợp glyxin và alanin. A có số liên kết peptit không vượt quá 12. Cho m gam A tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ rồi cô cạn được 83,65 gam muối khan, còn nếu cho cũng lượng A trên tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn được 73,5 gam muối khan. Giá trị m là? A. 55,5 B. 67,1 C. 47,3 D. 35,1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nGly = u và nAla = v —> m muối clorua = 111,5u + 125,5v = 83,65 m muối natri = 97u + 111v = 73,5 —> u = 0,3 và v = 0,4 —> Gly : Ala = 3 : 4 Số CONH ≤ 12 —> A là (Gly)3(Ala)4 (0,1 mol) —> mA = 47,3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP