Cho hỗn hợp M gồm Ba và Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp M gồm Ba...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp M gồm Ba và Fe, trong đó Fe chứa 6,378% về khối lượng. Cho M phản ứng hết với 100 gam dung dịch chứa 0,44 mol HNO3 loãng thấy có 2,52 gam khí T thoát ra; lọc lấy dung dịch sau phản ứng thấy dung dịch làm xanh quì tím và có tổng nồng độ các chất tan là 49,436%, cô cạn dung dịch này thu được rắn P, nung P trong bình kín đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 61,74 gam rắn Q. Đem đốt cháy hoàn toàn T trong oxi không khí có xúc tác thu được hỗn hợp khí có chứa 0,08 mol NO2. Biết săn phẩm khử của HNO3 là NH4+ và NO. Phần trăm số mol Fe bị oxi hóa lên Fe2+ là A. 60% B. 50% C. 40% D. 30% Diễm Quỳnh trả lời 18.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch sau phản ứng làm xanh quỳ tím nên chứa Ba(OH)2 dư —> Ba đã phản ứng với H2O —> T gồm NH3 (u), NO (v), H2 (p) mT = 17u + 30v + 2p = 2,52 nHNO3 = 10u + 4v = 0,44 nNO2 = u + v = 0,08 —> u = 0,02; v = 0,06; p = 0,19 Đặt a, b, c là số mol Ba2+, Fe2+ và Fe3+ —> 56(b + c) = 6,378%(137a + 56b + 56c) (1) Bảo toàn electron: 2a + 2b + 3c = 8u + 3v + 2p = 0,72 (2) Dung dịch thu được chứa Ba2+ (a), bảo toàn N —> NO3- (0,36), bảo toàn điện tích —> nOH- = 2a – 0,36 Cô cạn rồi nung, chỉ NO3- bị phân hủy thành NO2- (0,36) —> 137a + 46.0,36 + 17(2a – 0,36) = 61,74 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,3; b = 0,03; c = 0,02 —> %nFe bị oxi hóa lên Fe2+ = b/(b + c) = 60%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP