X là một hexapeptit mạch hở tạo thành...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là một hexapeptit ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là một hexapeptit mạch hở, tạo thành từ một a-aminoaxit Y no, mạch hở (phân tử chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH). Biết rằng phần trăm khối lượng của oxi trong Y là 42,667%. Thủy phân m gam X thu được hỗn hợp gồm: 90,9 gam pentapeptit; 147,6 gam tetrapeptit; 37,8 gam tripeptit; 39,6 gam đipeptit và 45 gam Y. Giá trị m là? A. 360,9 B. 342,0 C. 409,5 D. 427,0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP