Hỗn hợp X gồm một ankan một anken...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một ankan, một anken, một ankin. – Dẫn 4,48 lít đktc X qua dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thấy thể tích hỗn hợp giảm 20% và thu được 5,88 gam kết tủa. Toàn bộ khí bay ra dẫn tiếp vào bình đựng dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình brom tăng 2,24 gam và còn 1,792 lít đktc khí bay ra. – Khi đốt cháy hoàn toàn 11,04 gam X rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 thấy trong bình xuất hiện 60 gam kết tủa và dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 10,56 gam so với dung dịch bazơ ban đầu. Xác định A, B, C.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
n↓ = nAnkin = 0,2.20% = 0,04 —> M↓ = 5,88/0,04 = 147: C3H3Ag —> Ankin là C3H4 nAnkan = 0,08 —> nAnken = 0,2 – 0,04 – 0,08 = 0,08 mAnken = 2,24 —> M anken = 28: C2H4 Tỷ lệ mol: nAnkan : nC2H4 : nC3H4 = 2 : 2 : 1 —> Trong 11,04 gam X có chứa CnH2n+2 (2x mol), C2H4 (2x mol) và C3H4 (x mol) mX = 2x(14n + 2) + 28.2x + 40x = 11,04 (1) Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -10,56 —> 44(2nx + 2.2x + 3x) + 18[2x(n + 1) + 2x.2 + 2x] – 60 = -10,56 (2) (1)(2) —> nx = 0,18 và x = 0,06 —> n = 3: C3H8.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP