Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào...

Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch chứa dung dịch AgNO3 đến khi c...

0
Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch chứa dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm ba muối và chất rắn Y chỉ chứa một kim loại. Biết dung dịch X có khả năng tác dụng được với HCl tạo kết tủa trắng. Ba muối trong X là
Fe(NO3)3, Fe(NO3)2 và AgNO3.Fe(NO3)3, Fe(NO3)2 và Zn(NO3)2.Fe(NO3)3, Zn(NO3)2 và AgNO3.Fe(NO3)2, Zn(NO3)2 và AgNO3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Fe(NO3)3, Zn(NO3)2 và AgNO3.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP