Hỗn hợp T gồm ba chất hữu cơ...

Hỗn hợp T gồm ba chất hữu cơ X, Y, Z (đều có khối lượng phân tử lớn h...

0
Hỗn hợp T gồm ba chất hữu cơ X, Y, Z (đều có khối lượng phân tử lớn hơn 50 và đều tạo nên từ các nguyên tố C, H, O). Đốt cháy hoàn toàn m gam T, thu được H2O và 4,032 lít (đktc) khí CO2. Cho m gam T phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 1,568 lít (đktc) khí CO2. Mặt khác, cho m gam T phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 23,76 gam Ag. Có các kết luận sau:
(1) X, Y, Z không thể là HCHO, HCOOH.
(2) Giá trị m < 6,4.
(3) Có một chất trong hỗn hợp T là hợp chất đa chức.
(4) Có ít nhất hai chất trong hỗn hợp T phản ứng với NaHCO3.
(5) Chỉ một chất trong hỗn hợp T phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.
Số kết luận đúng là
4.5.3.2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP