Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại...

Chương 4: Oxi - Không Khí Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Al có số...

-1
Chương 4: Oxi - Không Khí

Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Al có số mol bằng nhau phản ứng xảy ra hoàn toàn với lượng oxi dư. Kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn có khối lượng tăng so với hỗn hợp ban đầu là 2g. Tính m.

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các PTHH của phản ứng:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Khối lượng tăng bằng khối lượng của oxi tham gia phản ứng → MO2 = 2g.

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Từ phương trình (1) và (2) ta có:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Gửi 5 năm trước

1
Vì sao khối lượng chất rắn tăng bằng khối lượng của Oxi tham gia phản ứng? – Lam Xanh4 năm trước
2
Vì sao khối lượng chất rắn tăng bằng khối lượng của Oxi tham gia phản ứng? – Lam Xanh4 năm trước
Thêm bình luận
0
Theo t nghi li do mo2 = m tăng là vì m hh + m o2 = m ran suy ra m o2 = m ran - m hh = 2g . Nen viet nhanh m o2 = m tang = 2g

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP