Trong phòng thí nghiệm khi đốt cháy sắt...

Chương 4: Oxi - Không Khí Trong phòng thí nghiệm khi đốt cháy sắt tro...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Trong phòng thí nghiệm khi đốt cháy sắt trong oxi ở nhiệt độ cao được oxit sắt từ (Fe3O4).

a) Số sắt và khí oxi cần dùng điều chế 2,32g oxit sắt từ lần lượt là:

A. 0,84g và 0,32g B. 2,52g và 0,96g

C. 1,86g và 0,64g D. 0,95g và 0,74g

Hãy giải thích sự lựa chọn.

b) Số gam kali pemanganat KMnO4 cần dùng để điều chế lượng khí oxi cần dùng cho phản ứng trên là:

A.3,16g B. 9,48g C.5,24g D.6,32g

Hãy giải thích sự lựa chọn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Phương trình phản ứng:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

→ Đáp án C.

b) Theo câu a: số mol của O2: O2 = 0,02mol

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP