Để sản xuất vôi trong lò vôi người...

Chương 4: Oxi - Không Khí Để sản xuất vôi, trong lò vôi người ta thườ...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Để sản xuất vôi, trong lò vôi người ta thường sắp xếp một lớp than, một lớp đá vôi, sau đó đốt lò. Có những phản ứng hóa học nào xảy ra trong là vôi. Phản ứng nào là phản ứng phân hủy, Phản ứng nào là phản ứng thóa hợp?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Phản ứng tỏa nhiệt - phản ứng hóa hợp

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Phản ứng thu nhiệt – phản ứng phân hủy

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP