Một oxit của photpho có thành phần phần...

Chương 4: Oxi - Không Khí Một oxit của photpho có thành phần phần tră...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142 đvC. Công thức hóa học của oxit là:

A. P2O5 B.P2O4 C.PO2 D.P2O4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gọi công thức hóa học của photpho: PxOy

%O = 100 – 43,66 = 5,34%

MPxOy= 31x + 16y = 142

Tỉ lệ khối lượng:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Vậy công thức hóa học của oxit photpho là P2O5.

Chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP