Xác định công thức hóa học một oxi...

Chương 4: Oxi - Không Khí Xác định công thức hóa học một oxi của lưu...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Xác định công thức hóa học một oxi của lưu huỳnh có khối lượng mol là 64g và biết thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố lưu huỳnh trong oxit là 50%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Công thức hóa học: SxOy

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Giải phương trình, ta có: x=1, y=2.

Vậy công thức hóa học của oxit là SO2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP