Thêm 3 0g MnO2 vào 197g hỗn hợp...

Chương 4: Oxi - Không Khí Thêm 3,0g MnO2 vào 197g hỗn hợp muối KCl và...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Thêm 3,0g MnO2 vào 197g hỗn hợp muối KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun nóng hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn nặng 152g. Hãy xác định thành phần phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp muối đã dùng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Khối lượng oxi thoát ra: mO2 = 197 + 3 – 152 = 48(g)

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

PTHH của phản ứng:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Khối lượng của KCl trong hỗn hợp ban đầu:

mKCl = 197-122,5 = 74,5(g)

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP