Cho m gam hỗn hợp X chứa Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X chứa Al và ZnO tan hết trong dung dịch chứa 0,05 mol HNO3 và KHSO4. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa 98,04 gam các muối sunfat trung hòa và 0,448 lít khí NO (đktc). Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của m là: A. 51,30 B. 12,42 C. 14,85 D. 17,28

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bảo toàn N —> nNH4+ = nHNO3 – nNO = 0,03 Dung dịch muối chứa Al3+ (a), Zn2+ (b), K+ (c), NH4+ (0,03) và SO42- (c) Bảo toàn điện tích: 3a + 2b + c + 0,03 = 2c m muối = 27a + 65b + 39c + 96c + 18.0,03 = 98,04 nH+ = c + 0,05 = 0,02.4 + 0,03.10 + 2b (Hoặc phương trình bảo toàn electron) —> a = 0,1; b = 0,15; c = 0,63 —> mX = 14,85

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP