X Y là 2 este đồng phân có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là 2 este đồng ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là 2 este đồng phân có tỉ khối so với metan là 6,375. Đun nóng 26,52 gam hỗn hợp E chứa X, Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp chứa a gam muối A và b gam muối B (MA > MB) và hỗn hợp F chứa 2 ancol kế tiếp. Đun F với H2SO4 đặc ở 140 °C thu được 7,66 gam hỗn hợp 3 ete. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ a : b gần nhất là. A. 1,4 B. 1,5 C. 1,3 D. 1,2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
M este = 102: C5H10O2 nF = nE = 0,26 —> nH2O = 0,13 Bảo toàn khối lượng —> mF = m ete + mH2O = 10 —> MF = 38,46 —> CH3OH (0,14) và C2H5OH (0,12) A là C3H7COONa (0,14) —> a = 15,4 B là C2H5COONa (0,12) —> b = 11,52 —> a : b = 1,336

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP