Cho mạch điện như hình bên Biết xi...

Cho mạch điện như hình bên. Biết \[{{\xi }_{1}}=3\]V; \[{{r}_{1}}=1\]...

0
Cho mạch điện như hình bên. Biết \[{{\xi }_{1}}=3\]V; \[{{r}_{1}}=1\]Ω; \[{{\xi }_{2}}=6\]V; \[{{r}_{2}}=1\]Ω; \[R=2,5\]Ω. Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối. Số chỉ của ampe kế là
0,67A.2,0A.2,57A.4,5A.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Chỉ số của ampe kế cho biết cường độ dòng điện chạy trong mạch chính \[{{I}_{A}}=I=\frac{{{\xi }_{b}}}{R+{{r}_{b}}}=\frac{3+6}{2,5+1+1}=2\]A → Đáp án B

2,0A.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP