Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử...

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, khi nguyên tử chuyển từ tr...

0
Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng −3,4 eV sang trạng thái dừng có năng lượng −13,6 eV thì nó phát ra một phôtôn có năng lượng là
10,2 eV.13,6 eV. 3,4 eV. 17,0 eV.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Năng lượng photon mà nguyên tử phát ra \[\varepsilon =E-{{E}_{0}}=-3,4-\left( -13,6 \right)=10,2\]eV → Đáp án A
10,2 eV.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP