Công thoát của êlectron khỏi kẽm có giá...

Công thoát của êlectron khỏi kẽm có giá trị là 3,55 eV. Lấy \[h=6,{{6...

0
Công thoát của êlectron khỏi kẽm có giá trị là 3,55 eV. Lấy \[h=6,{{625.10}^{-34}}\]J.s; \[c={{3.10}^{8}}\]m/s và 1 \[1eV=1,{{6.10}^{-19}}\]J. Giới hạn quang điện của kẽm là
0,35 µm. 0,29 µm. 0,66 µm. 0,89 µm.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Giới hạn quang điện của kẽm \[{{\lambda }_{0}}=\frac{hc}{A}=\frac{6,{{625.10}^{-34}}{{.3.10}^{8}}}{3,55.1,{{6.10}^{-19}}}=0,35\]µm → Đáp án A
0,35 µm.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP