Cho phản ứng N2 k +H2 k 2NH3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho phản ứng N2(k)+H...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho phản ứng N2(k)+H2(k)2NH3(k) khi đạt đến trạng thái cân bằng thì hỗn hợp có 1,5 mol NH3, 2 mol N2 và 3 mol H2. Vậy số mol ban đầu của H2 là: A. 3 mol B. 4 mol C. 5,25 mol D. 4,5 mol

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
N2 + 3H2 ↔ 2NH3 x………y 0,75…2,25……..1,5 2………3………..1,5 —> y – 2,25 = 3 —> y = 5,25

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP