Cho từ từ đến dư dung dịch Ba...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ đến dư dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp Al(NO3)3 và Al2(SO4)3. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào số mol Ba(OH)2 (x mol) được biểu diễn trong đồ thị bên. Giá trị của m là: A. 7,68. B. 5,55. C. 12,39. C. 8,55.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt u, v là số mol Al(NO3)3 và Al2(SO4)3 m↓ max = 78(u + 2v) + 233.3v = 9,33 nBaSO4 = 3v = 0,03 —> u = v = 0,01 —> m = 5,55

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP