Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo đấu tranh...

Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dươn...

0
Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương được hoàn chính trị nghị nào dưới đây?
Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương từ ngày 14 đến ngày 15 - 8 - 1945. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939.Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1940.Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5 - 1941.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5 - 1941.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP