Đảng Cộng sản Việt Nam có thể vận...

Đảng Cộng sản Việt Nam có thể vận dụng những nguyên tắc hoạt động của...

0
Đảng Cộng sản Việt Nam có thể vận dụng những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc để giải quyết vấn đề cấp bách nào của đất nước hiện nay ?
Xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề chủ quyền biên giới, biển và toàn vẹn lãnh thổ.Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Vấn đề chủ quyền biên giới, biển và toàn vẹn lãnh thổ.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP