Nhiệm vụ của cách mạng nước ta sau...

Nhiệm vụ của cách mạng nước ta sau khi Hiệp định Giơnevơ (1954) được ...

0
Nhiệm vụ của cách mạng nước ta sau khi Hiệp định Giơnevơ (1954) được kí kết là
Thống nhất nước nhà và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiến hành đồng thời cách mạng dẫn tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.tiến hành các mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tiến hành đồng thời cách mạng dẫn tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP