Có 1 chiếc cốc làm bằng giấy được...

Có 1 chiếc cốc làm bằng giấy được úp ngược như hình vẽ. Chiều cao của...

0
Có 1 chiếc cốc làm bằng giấy được úp ngược như hình vẽ. Chiều cao của chiếc cốc là $HK = 2\sqrt {143} \left( {cm} \right),$ bán kính đáy cốc $HP = 1cm,$ bán kính miệng cốc là $KN = 3\left( {cm} \right).$ Một con kiến đang đứng ở điểm $M$ của miệng cốc dự định sẽ bò 2 vòng quanh thân cốc để lên đến đáy cốc ở điểm $P$. Tính quãng đường ngắn nhất để con kiến có thể thực hiện được dự định của mình.

$1 + \sqrt {579} \left( {cm} \right)$$12\sqrt 7 \left( {cm} \right)$$24 + 6\left( {\sqrt 6 - \sqrt 2 } \right)\left( {cm} \right)$$\sqrt {579} \left( {cm} \right)$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$1 + \sqrt {579} \left( {cm} \right)$

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP