Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần vô...

Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần vô cơ - Tính khối lượng muối ni...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khối lượng muối nitrat thu được khi cho hh kim loại vào HNO3 ( không có sự tạo thành NH4NO3) tính theo công thức sau:

\(m_{muối}=m_{kl}+62(3n_{NO}+n_{NO_2}+8n_{N_2O}+10n_{N_2})\)

Lưu ý: +) Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng 0.

+) Nếu có sự tạo thành \(NH_4NO_3\) thì cộng thêm vào \(m_{NH_4NO_3}\)có trong dd sau phản ứng. Khi đó nên giải theo cách cho nhận electron.

+) Chú ý khi tác dụng với \(Fe^{3+}\), \(HNO_3\) phải dư.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP