Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần vô...

Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần vô cơ - Tính khối lượng muối su...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khối lượng muối sunfat thu được khi hòa tan hết hh oxit kim loại bằng H2SO4 loãng giải phóng H2 được tính theo công thức sau:

\(m_{sunfat}=m_{h^2}+80n_{H_2SO_4}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP