Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần vô...

Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần vô cơ - Tính số mol HNO3

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Số mol \(HNO_3\) cần dùng để hòa tan hõn hợp kim loại được tính theo công thức sau:

\(n_{HNO_3}=4n_{NO}+2n_{NO_2}+10n_{N_2O}+12n_{N_2}+10n_{NH_4NO_3}\)

Lưu ý: +) Không tạo ra khí nào thi số mol khí đo bằng 0.

+) Giá trị \(n_{HNO_3}\)không phụ thuộc vào số kim loại trong hỗn hợp.

+) Chú ý khi tác dụng với \(Fe^{3+}\)vì Fe khử \(Fe^{3+}\)về \(Fe^{2+}\)nên số mol \(HNO_3\)đã dùng để hòa tan hỗn hợp kim loại nhỏ hơn so với tính theo công thức trên. Vì thế phải nói rõ \(HNO_3\) dư bao nhiêu %.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP