Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần vô...

Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần vô cơ - Tính thế tích khí NO( h...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Thể tích khí \(NO\) (hoặc \(NO_2\)) thu được khi cho hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng nhiệt nhôm( hoàn toàn hoặc không hoàn toàn) tác dụng với \(HNO_3\) được tính theo công thức sau:

\(n_{NO}=\dfrac {1} {3}[3n_{Al}+(3x-2y)n_{Fe_xO_y}]\)

\(n_{NO_2}=3n_{Al}+(3x-2y)n_{Fe_xO_y}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP