Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần vô...

Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần vô cơ - Tính khối lượng Fe3O4 d...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khối lượng \(Fe_3O_4 \) dẫn qua khí \(CO\), nung nóng một thời gian, rồi hòa tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng \(HNO_3\) loãng dư được khí \(NO\) duy nhất được tính theo công thức sau:

\(m=\dfrac {232} {240}(m_x+24n_{NO})\)

Lưu ý: Khối lượng \(Fe_2O_3\) khi dẫn qua khí \(CO\), nung nóng một thời gian, rồi hòa tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng \(HNO_3\) loãng dư được khí NO duy nhất:

\(m=\dfrac {160} {160}(m_x+24n_{NO})\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP