Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần hữu...

Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần hữu cơ - Tính phần trăm ankan

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Tiến hành phản ứng tách ankan A, công thức \(C_nH_{2n+2}\) được hỗn hợp X gồm \(H_2\) và các hiđrocacbon thì % ankan A đã phản ứng được tính theo công thức sau:

\(A\%=\dfrac {M_A} {M_X} - 1\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP