Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần hữu...

Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần hữu cơ - Tính số đồng phân anco...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Số đồng phân ancol đơn chức no được tính theo công thức sau:

Số đồng phân ancol \(C_nH_{2n+2}O\) = \(2^{n-2}\) (1 < n < 6)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP