Hiệu suất phản ứng - Hiệu suất phản...

Hiệu suất phản ứng - Hiệu suất phản ứng tính theo sản phẩm

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi biết khối lượng thực tế và khối lượng lý thuyết thì hiệu suất phản ứng theo sản phẩm được tính theo công thức sau:

\(H=\dfrac {M_{tt}} {M_{lt}}.100\%\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP