Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần vô...

Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần vô cơ - Tính lượng kết tủa

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng \(CO_2\) vào dd \(Ca(OH)_2\) hoặc \(Ba(OH)_2\) được tính theo công thức sau:

\(n_{kết tủa}= n_{OH^-}- n_{CO_2}\) (Đk: \(n_{k tủa}< n_{CO_2}\))

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP