Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần vô...

Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần vô cơ - Tính thể tích dd NaOH

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Thể tích dd NaOH cần cho vào dd \(Al^{3+}\) để xuất hiện kết tủa theo yêu cầu được tính theo công thức sau:

+)\(n_{OH^-}= 3n_{k tủa}\)

+)\(n_{OH^-}=4n_{Al^{3+}}- n_{k tủa}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP