Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần vô...

Công thức giải nhanh trắc nghiệm phần vô cơ - Tính thể tích CO2

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Thể tích CO2 cần hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 thu được kết tủa theo yêu cầu được tính theo công thức sau:

+) \(n_{CO_2}= n_{k tủa}\)

+)\(n_{CO_2}= n_{OH^-}- n_{k tủa}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP